Веб-квест


    Під квестом (англ. Quest – подорож, мандрівка) розуміють комп’ютерну гру, в якій гравець має добитися певної мети, використовуючи власні знання і досвід, а також спілкуючись з учасниками квеста.

   Веб-квест (Вебquest) у педагогіці – проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якої використовуються інформаційні ресурси Інтернет.

 

Електронний посібник

Відеофільми у програмі VideoScribe

Фетова А.М. Відеофільм

 

 

 

 

 

 

 

 

Марусіч Н.Ю.

Відеофільми:


Компоноване відео

Фетова А.М.


Освітній веб-сайт викладача (дисципліни)