Навчальна частина Білгород-Дністровського державного аграрного технікуму надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011 р. №562 «Про реалізацію Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Надання публічної інформації Технікум здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації,яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту

 усно: телефон для юридичних осіб, осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи (04849) 2-24-02

письмово: 67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева 53, Білгород-Дністровський державний аграрний технікум (на конверті вказувати "Доступ до публічної інформації");

факс: (04849) 2-24-02;

 

електронна пошта:   bddat@ukr.net