Закони України

Постанови Кабінету Міністрів України

Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах №978 (у новій редакції)

Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) внз: Постанова від 28.12.2016 № 10 47

Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1047

ПОСТАНОВА від 30 грудня 2015 р. № 1187 Про затвердження Ліцензійних умов впровадження освітньої діяльності закладів освіти 

ПОСТАНОВА від 15 квітня 2013 р. № 306 Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

ПОСТАНОВА від 29 квітня 2015 р. № 266 Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей

 

Накази МОН

Листи МОН

 Лист МОН від 16.03.2018 р. №1.9/154 Щодо навчальних планів підготовки молодших спеціалістів

Лист ІМЗО від 14.09.2017 №21.1/10-1973 Про особливості навчання базових предметів старшої школи у вищих навчальних закладах І-ІІ р.а. у 2017/2018 н.р.

Лист МОН України від 10.01.2017 № 1/9-3: Щодо виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»

Лист МОН від 20.10.2017 року № 21.1/10-2325 “Деякі питання проведення у 2018 році державної підсумкової атестації студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти”

Лист МОН України від 26.12.2016 № 1/9-668 «Ректорам, директорам аграрних вищих навчальних закладів»

Щодо використання у практичній роботі вищих навчальних закладів англомовного варіанту Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти