Навчально-методичний кабінет є методичним центром організації навчально-виховної роботи зі студентами й опорною ланкою керівництва навчального закладу з педагогічними кадрами Білгород-Дністровського державного аграрного технікуму.

   Мета навчально-методичного кабінету - сприяти впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання студентської молоді.

     Основне завдання – забезпечення умов для підвищення професійної майстерності викладачів, як одного з найголовніших чинників якісної підготовки майбутніх фахівців.

   У своїй діяльності навчально-методичний кабінет керується законами, постановами, указами, інструкціями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, Міністерства освіти і науки України з питань підготовки і підвищення кваліфікації молодших спеціалістів, Положенням про організацію навчального процесу в БДДАТ, Положенням про навчально-методичний кабінет, рішеннями педагогічної ради технікуму.