МЕТОДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Щодо підготовки до участі у конкурсах методичних матеріалів

Державна установа "Науково-методичний центр" інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів "Агроосвіта"

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД (семінари, конкурси, інформаційні бюлетені)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС "Педагогічний оскар" (2018 рік)

РАДА ДИРЕКТОРІВ вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. Одеської області.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

    Найбільш поширеними формами методичної роботи є підготовка методичних доповідей, рефератів, методичних розробок, методичних рекомендацій, робочих зошитів тощо.

ДОПОВІДЬ - публічне повідомлення на навчальну, методичну, виховну теми.

РЕФЕРАТ - стислий виклад сутності навчально-виховної чи методичної проблеми на основі огляду відповідної літератури.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА - це посібник для викладача чи студента, в якому розкривається методика тих чи інших процесів у навчанні, а також методи і прийоми, які сприяють досягненню в роботі кращих наслідків. Це пропозиції, як необхідно і як краще здійснити ту чи іншу дію в навчально-виховному процесі.

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК – навчальне видання, що доповнює або частково/повністю замінює підручник та офіційно затверджене як таке.

 НАВЧАЛЬНО-НАОЧНИЙ ПОСІБНИК – навчальне видання, яке містить ілюстративно-наочні матеріали, що сприяють вивченню і викладанню дисципліни, засвоєнню їх змісту.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК - навчальне видання з методики викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) або з методики виховання. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (методичні вказівки) – навчальне або виробничо-практичне видання роз’яснень з певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни, роду практичної діяльності, з методикою виконання окремих завдань, певного виду робіт, а також заходів.

ОСВІТНІЙ ВЕБ-САЙТ «освітній інформаційний ресурс, що має свою індивідуальну адресу, представляє собою сукупність web- сторінок із спільним дизайном, які навігаційно та фізично знаходяться на одному сервері та містять інформацію про різні аспекти професійної діяльності педагогічного працівника». ЯК СТВОРИТИ ВЕБ-САЙТ?