Передовий педагогічний досвід – це оптимальна діяльність, яка є результатом творчого пошуку працівників освіти, в якій є елементи новизни, направлені на рішення актуальних завдань навчання і виховання.

 Передовий педагогічний досвід слід розрізняти за широтою (масштабністю) і за рівнем творчої самостійності його авторів.

За широтою:

·         Система роботи закладу;

·         Система роботи працівника.

За рівнем творчої самостійності:

·         Діяльності в межах відомих форм і методів, яка призводить до значного підвищення якості педагогічної роботи (раціоналізаторський досвід);

 Діяльність, яка спрямована на значне підвищення ефективності та якості роботи (новаторський досвід).

Раціоналізаторський досвід – це досвід, створений у межах відомих форм, методів та прийомів педагогічної діяльності, який відрізняється новим, оригінальним підходом до їх використання, що забезпечує внаслідок цього, високу якість навчання, виховання, управління.

Новаторський досвід – це досвід, який відображає нові шляхи в рішенні конкретних і загальних педагогічних завдань, нові форми, методи, прийоми роботи, раніше не відомі педагогічній науці, практиці, або суттєво модифіковані для рішення сучасних завдань.

Передовий педагогічний досвід народжується, проростає з досвіду позитивного, що його оточує. Виділяється він з-поміж масової практики, оригінальністю, новизною. Це може бути нова система форм і методів навчання, особливі підходи до застосування окремих з них, нестандартне використання прийомів педагогічної діяльності тощо.

Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що передовий педагогічний досвід – це результат творчої праці викладача, чи колективу освітян з певної проблеми, а все нове, передове повинно втілюватись в практичну діяльність. 

Скачать
Схема виявлення і вивчення педагогічного досвіду
схема вивч. педдосвіду_doc.pdf
Adobe Acrobat документ 62.4 KB
Скачать
Анотація досвіду роботи Марусіч Н.Ю.
_doc.pdf
Adobe Acrobat документ 66.2 KB